Starý kamenný můstek

V únoru tohoto roku jsme podali podnět Ministerstvu kultury ČR k zahájení řízení ve věci prohlášení starého kamenného, klenutého mostku v Olšině  za nemovitou kulturní památku . Mostek je velmi starý, krásný a bohužel velmi zchátralý. Již v roce 2001 jsme upozorňovali Obecní úřad v Horní Plané a majitele mostku Povodí Vltavy na povážlivě špatný stav mostku a požadovali jeho opravu a vyloučení dopravy. Mostek ale nebyl náležitým způsobem opraven (oprava by vyžadovala kvalifikované odborníky) a doprava byla povolena do hmotnosti vozidel 3,5 t. Domníváme se proto, že jediným způsobem jak mostek uchovat pro příští generace je jeho zařazení na seznam nemovitých památek, a posléze jeho důkladné, odborné zrestaurování. Podle historických záznamů o osadě Olšina, mohl být mostek postaven spolu s prvními chalupami, asi ve 14 století, ještě dříve než samotný rybník, bašta a hráz. Mostek a cesta představovaly hlavní komunikaci a spojnici mezi místy Hodňov – Olšina – Mokrá – Ořechovka – Květušín.

Ministerstvem kultury nám bylo sděleno, že mostek je tzv. věc opuštěná, ke které se nehlásí žádný z oslovených vlastníků: Povodí Vltavy, obec Horní Planá, Vojenské lesy a statky Horní Planá a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pověřilo tedy Obec Horní Planou hledáním majitele, nepodaří-li se to do půl roku, připadne snad mostek obci. Je zřejmé, že o mostek není velký zájem, jako by  nebylo krásné a záslužné uchovávat staré hodnoty. Každé, byť malé místo má svou historii a je pěkné když ji lze doložit zachovalými památkami . Takové místo by si mělo své staré památky vážit  a využít jí k podpoře genia loci, nikoliv jí vydat na pospas různým živlům, nebo dokonce zdemolovat, jak u nás bývá obvyklé.

Dne 13 1. 2015 jsme obdrželi dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve kterém nám sdělují, že mostek zřejmě bude tzv  “věc opuštěná“ a měla by tedy připadnout do vlastnictví státu. Avšak doba, která se počítá pro to aby věc byla uznána jako věc opuštěná,  začíná běžet podle nového Občanského zákoníku od 1.1. 2O14 a mostek  může připadnout do vlastnictví  státu až 1.1.2024.  Takže do té doby mostek asi spadne, pokud se nenajde nějaké jiné řešení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce sdružení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.