Sdružení (Spolek)


Cíle sdružení (Spolku)

 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana životního prostředí
 • ochrana památek a kulturních hodnot
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
 • ochrana veřejného zdraví

Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení (Spolku) je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, památek a kulturních hodnot, zejména

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí
 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a ochrany kulturně historických a technických památek, nebo staveb
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
 • soustředování a poskytování informací
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení (Spolku)
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • osvětová činnostKomentáře nejsou povoleny.