Sponzoři

Děkujeme touto cestou společnosti HORES PLUS, s.r.o., Praha, která sponzoruje nejen drobné náklady sdružení, související s nutnou administrativou, ale zejména vznik těchto webových stránek sdružení..

Sponzorská smlouva

Komentáře nejsou povoleny.