Obnova polních cest v rámci KPÚ.

7.4.2010 se zástupci Občanského sdružení Olšina zúčastnili úvodního jednání k pozemkovým úpravám v katastru Horní Planá. Po seznámení s cílem a účelem pozemkových úprav jsme se rozhodli požádat PÚ Český Krumlov o zařazení některých , starých, zapomenutých, polních cest do tzv. „Plánu společných zařízení“. Společným zařízením jsou myšleny na př. cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření a opatření k ochraně životního prostředí. Jsme velmi rádi, že náš návrh byl akceptován a zatím první navrhovaná cesta byla do „Plánu společných zařízení „zařazena. Bude-li tento plán v konečné fázi schválen zastupitelstvem na veřejném zasedání a bude-li projekt schválen MMR a z Bruselu přiděleny finanční prostředky, pak se můžeme těšit, že v roce 2012 budeme při výletech pěších, či cyklistických užívat krásnou, bílou, písčitou cestu, vinoucí se částečně úvozem, s kvetoucí mateřídouškou, slzičkami pany Marie a lesními jahodami. Jde jen o to , aby to vyšlo, nejen při vyřizování, ale i při stavbě, která by měla být provedena citlivě.

Září 2011

Na jaře tohoto roku jsme podali na PÚ Český Krumlov žádost o zařazení další polní cesty do plánu tzv.společných zařízení v rámci pozemkových úprav, prováděných v katastru Černá v Pošumaví. Jedná se o cestu vedoucí z Olšiny, přes potok, podél železniční trati do Žlábku (dříve Olšov) a Mokré. PÚ Č. Krumlov sice cestu do plánu zařadil, ale pouze její menší část, na zbytek cesty se prý pozemkové úpravy nevztahují. Protože cesta spadá do katastru Černá v Pošumaví, obrátili jsme se na starostku obce Černá v Pošumaví, paní Irenu Pekárkovou. Požádali jsme obec o prosekání a vyspravení té části cesty, která se do plánu nedostala. Paní starostka ochotně přislíbila pomoc a po souhlasu zastupitelstva zařídila zprůjezdnění cesty prosekáním a na podzim by mělo následovat zpevnění cesty štěrkem. Velmi paní starostce děkujeme, bude obnovena příjemná cesta- zkratka k malému Lipnu- pro cyklisty.

27.6.2012 Na jaře tohoto roku došlo k zprůjezdnění cesty , byly vybudovány odtokové stružky, cesta zpevněna a vysypána štěrkem, takže je průchodná pro turisty i průjezdná pro cyklisty, bez rizika zmáčení, či popálení v obřím kopřirovém porostu. Jsme rádi, že nám paní starostka a zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví velkoryse vyšli vstříc, přestože jako občané nepříslušíme pod obec Černá v Pošumaví a tedy nejsme ani jejich potenciálními voliči. Je potěšitelné, že existují ve veřejné politice lidé, kteří mají zájem o zlepšení podmínek života na venkově, bez ohledu na možný prospěch.

3.10.2016

Další cesta navrhovaná k zpřístupnění, vedoucí z Jelmu , přes Myslivecké údolí do Olšiny, stále zůstává neprůjezdná. V úseku Jelm- Myslivecké údolí byla cesta  alespoň důkladně proklestěna Obcí  Horní Planá.  Bude tam vybudována  cyklistická stezka, není to ale v rámci akce Pozemkového úřadu: zpřístupnění krajiny díky starým, historickým cestám. Ten se do naší oblasti ještě nedostal, pro velké množství zájemců. A to už uplynulo 6 let od výše uvedené schůze !!

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce sdružení, Aktuality, Obnova polních cest vrámci KPÚ.. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.