Obnovení křížku na hrázi olšinského rybníka

V červnu  tohoto roku jsme  se svolením kompetentních úřadů, na hrázi olšinského rybníka, obnovili kamenný křížek, který tam kdysi stával. Samotná instalace křížku byla už jen slavnostním aktem, který završil naše takřka roční úsilí o uskutečnění tohoto plánu. Bylo totiž nutné nejprve zjistit, zda je možno umístit kříž na okraj hráze – silnice. Kříž, je to totiž vlastně stavba a stavby se musí podrobit zásadám stavebního řízení. Je nutno mít souhlas vlastníka komunikace a katastrálního úřadu a vojenského újezdu a vojenských lesů a památkářů…. Dlužno ale říci, že všichni oslovení byli při jednání vstřícní a tak bylo místo pro kříž na hrázi vyznačeno již na podzim. Potom už zbýval „jen“ dost náročný technický úkol, spojit ty dvě části kříže,  kamenný sokl a litinový kříž,  dohromady, a trochu to všechno naleštit.
A tak jsme se nakonec za krásného, letního dne  sešli na hrázi olšinského rybníka, u úředně vytyčeného kolíku, kterým bylo označeno místo pro znovuosazení kříže.  Bylo radostí vykopat hlubokou jámu, přivézt sud betonu, odvléci za pomocí kulatých břeven kamenný
podstavec s litinovým křížem k jámě a pomalu kříž spustit, ve svislé poloze, usadit a zabetonovat. Křížek pro Pavlínku Stinyovou jsme pokřtili šampaňským a ozdobili věnečkem z lučních květů.

Příspěvek člena výboru Občanského sdružení Olšina, Milana Trhlína (vyučeného pasíře), popisuje v následujícím  příspěvku, jak jsme   získali  náhradní kříž a postup při rekonstrukci kamenného podstavce i  litinového kříže.  Příspěvek naleznete zde.

Milan a Zdenek při práci

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.