O nás

Občanské sdružení Olšina, o.s. bylo registrováno Ministerstvem vnitra pod reg. č. VS/1.1/68622/07-R, IČO 22668934, ke dni 4.9.2007. Podnětem pro jeho založení byla hrozba demolice olšinské renesančně – barokní bašty v červenci 2007, kdy se společným úsilím občanů podařilo ( pomocí petice) zastavit již probíhající řízení. Bašta byla posléze, na základě žádosti zaslané Ministerstvu kultury, prohlášena dne 20.9.2007 za národní kulturní památku. Uvědomili jsme si, jak nutná je existence občanského sdružení – občanské iniciativy, která by sledovala dění a v případě potřeby hájila zájmy občanů, ochrany přírody a památek. 2.10. 2016 bylo Občanské sdružení Olšina, o.s. na základě požadavku novely Občanského zákoníku transformováno na  Spolek Olšina, „z.s.“, u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, je založen podle zákona č. 83/1990 Sb., k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a také k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

O Občanském sdružení Olšina, o.s., v informačním bulletinu: Jaderný odpad-2010-2

Komentáře nejsou povoleny.